top of page

Programunk

Programunk a korai nyelvelsajátítás módszerére épül, amely a gyermekek természetes és napi közegében, életkoruknak megfelelő tevékenységeken keresztül valósul meg. Az idegen nyelv nem egy cél, hanem a kommunikáció eszköze a gyerekek számára, ez a legelső pillanattól kezdve szociális interakciókra motiválja a gyerekeket. A gyakorlatban ezáltal egy stresszmentes kommunikáció alakul ki, így a NYELVELSAJÁTÍTÁS folyamata ÖRÖM számukra.

 

A nyelvelsajátítás során a gyerekek az angol nyelvet, mint egészet játékosan ismerik meg, ezt nem szűkítjük le a nyelvtanítást jellemző részelemekre. A legfőbb célunk a beszélt nyelv kialakítása modern nyelv- és kommunikációs technikákat alkalmazva.

 

 

 
A korai nyelvelsajátítás előnyei

 

A 2-9 éves kor közötti életkor kritikus, biológiailag meghatározott időszak, amely az agyfejlődés szempontjából ablakot nyit az új nyelv elsajátítására. Ez egy természetes és szinte tudattalan, játékos folyamat. Ebben az életkorban természetesebb és játékosabb a nyelvtanulás, hiszen az agyban a beszédközpont dinamikus fejlődésben van. A gyermekek szivacsként szívják magukba az új ismereteket.

 

A gyermekek korai életkorban még több hangzót tudnak elkülöníteni és kiejteni, ezáltal könnyen elsajátítják a nyelvi intonációt.

 

A nyelvi váltások, kommunikációs helyzetek a gyerekeket aktív és állandó gondolkodásra sarkallják. Ez pozitívan hat az általános tanulási készségek fejlődésére is.

A korai nyelvelsajátítás a nyelv kulturális közegének bemutatásával és napi jelenlétével elfogadó, megértő és odaforduló személyiségre nevel.

A gyermekek az iskola választásakor illetve később pályaválasztáskor is több lehetőséggel rendelkeznek majd.

KidsCastle_logo_FINAL_rgb.png
bottom of page